Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy”, w ramach bezterminowego projektu „LEPSZE  JUTRO”

Przez cały 2017 rok trwała współpraca z Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy”,
w ramach bezterminowego projektu „LEPSZE  JUTRO”, którego przedmiotem są wspólne działania zmierzające do podniesienia standardu życia wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Mieszkania Usamodzielnienia, umożliwienie wychowankom zdobycie kompetencji, mających przyczynić się do lepszego startu życiowego. Koordynatorem projektu jest Pani Ewa Drelewska..

W ramach realizacji projektu „Lepsze Jutro” w roku 2017 podjęte zostały
i sfinansowane przez Fundację następujące działania:

– szkolenie dla psychologa placówki „Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”
– działanie zakończone w 2017r.    (koszt 7.296 zł. opłacony w 2016r).

– kurs prawa jazdy dla 6 osób – koszt 5.190 zł. – działanie kontynuowane w 2018r.

– zakup kart miejskich dla 5 podopiecznych Stowarzyszenia na okres 5 miesięcy – koszt 703 zł.

– leczenie ortodontyczne podopiecznych, aparaty korekcyjne dla 12 dzieci –  koszt 22.500 zł. – działanie kontynuowane w 2018r.

– zakup karnetów na obiekty MOSiR-u (basen, lodowisko) – koszt 500 zł.

– zakup i naprawa rowerów na potrzeby wychowanków obydwu placówek – koszt 7.788,80 zł.

– nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla 8 wychowanków – łączny koszt w 2017r. –  kwotę 30.684 zł. – działanie kontynuowane w 2018r.

– dofinansowanie ferii zimowych w Górach Świętokrzyskich dla grupy 21 wychowanków POW „Słoneczny Dom” i Domu  Usamodzielnienia – na łączną kwotę 10.040 zł.

– sfinansowanie wakacyjnego obozu żeglarskiego w okresie 02-14.07.2017r. dla 15 wychowanków POW „Słoneczny Dom” i Domu  Usamodzielnienia – na łączną kwotę 24.000 zł’

– kurs pierwszej pomocy dla 6 podopiecznych – kwota 300 zł.

– bieżące leczenie okulistyczne i dentystyczne dzieci – kwota 630 zł.

– sfinansowanie całodniowej wycieczki do Warszawy dla wychowanków POW „Słoneczny Dom”
i Domu  Usamodzielnienia – na łączną kwotę 2.188,20 zł.

– wizyty diagnostyczne 2 dzieci u specjalistów (psychiatra, logopeda) – kwota 200 zł.

–  terapia specjalistyczna 2 letniego podopiecznego Stowarzyszenia Patryka Ziętka – poniesiony
w 20017r. koszt – 3.100 zł. Działanie kontynuowane w 2018r.

–  korepetycje z j. polskiego i matematyki dla 6 wychowanków – koszt – 2.625 zł. Działanie kontynuowane w 2018r.

– działania ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań dzieci (zakup akcesoriów fryzjerskich, piłkarskich, opłacanie zajęć, treningów) – koszt – 2.066,44 zł. Działanie kontynuowane w 2018r.

– Zakup sprzętu komputerowego (na wyposażenie pokoju wychowawców) – koszt 3.640 zł.

– sfinansowało prywatną wizytę diagnostyczną u lekarza psychiatry wychowanka POW „Słoneczny Dom” Ernesta Ryciaka – w kwocie 120 zł;

 

W roku 2017 Fundacja przekazała na rzecz Stowarzyszenia kwotę 127.000 zł. Wydatki poniesione w 2017r. na ww. działania wyniosły łącznie 116.275,44 zł. Pozostałe środki przekazano na kontynuację działań w 2018r. Współpraca z Fundacją „Perspektywy” jest rozwojowa, przynosi wychowankom wymierne korzyści.