Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Życzenia

Święto Wojska Polskiego jest jedną z najważniejszych dat, symboli w kalendarzu naszej historii dziejów i wartości. Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej, na pamiątkę najchwalebniejszego współczesnego zwycięstwa polskiego oręża, zostało ustanowione dla uhonorowania Polskiego Żołnierza i dla uczczenia jego trudnej służby.

W tym szczególnym dniu, w imieniu naszym oraz tych wszystkich, którzy Waszej służbie zawdzięczają możliwość bezpiecznej egzystencji w wolnej Ojczyźnie, pragniemy wyrazić wdzięczność za Waszą obecność na polskiej ziemi. Życzymy jednocześnie, by wynagrodzeniem za żołnierski trud było uznanie ze strony społeczeństwa i docenienie przełożonych, a także by w tej wielkiej, choć przecież niełatwej przygodzie, jaką jest służba Polsce, realizowało się osobiste powołanie każdego z Was.     

                         

 Wychowankowie oraz pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”