Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Obchody DNIA CHŁOPAKA

Jak co roku tak i w tym naszych wychowanków zaprosili do wspólnej zabawy wolontariusze z PG nr 8. W ramach obchodów DNIA CHŁOPAKA czternaścioro naszych podopiecznych miało możliwość rywalizować o jak nalepszy wynik na torach kręgielni. Atmosfera na prawdę sprzyjała zabawie. Zarówno ci duzi jak i ci mali doskonale dawali sobie radę w strącaniu kręgli. Dodatkowo nasza młodzież została obdarowana słodyczami i prezentami w postaci powerbanków.

Serdecznie dziękujemy pani Elizie Klamut i jej podopiecznym za tak miłe i atrakcyjne spędzenie czasu.