Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Zapytanie cenowe

Zamawiający Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10  zaprasza do złożenia ofert na : Codzienne zestawy obiadowe dla 10 dzieci w wieku od 7 roku do 18 lat w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej  w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10 we wszystkie dni tygodnia od 01/01/2022 do 31/12/2022 roku.

Więcej informacji w załączonym pliku

Zapytanie cenowe