Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Dyskoteka dla wychowanków Słonecznego Domu

Dyskoteka dla wychowanków Słonecznego Domu w Pg nr 8, zorganizowana przez wolontariuszy. Dyskoteka była prowadzona przez profesjonalnego dzidżeja. W trakcie dyskoteki były organizowane konkursy w których dzieci brały czynny udział. Był również zapewniony słodki poczęstunek. Na koniec został wybrany król i królowa balu.