Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Grudzień 2021r: koniec roku to czas refleksji i podsumowań

Grudzień 2021r: koniec roku to czas refleksji i podsumowań. Dla podopiecznych placówek cały rok 2021 był dość przychylny i udany. Pandemia omijała nas , byliśmy w miarę zdrowi i co najważniejsze nie zamknięci w kwarantannie 😊. W lipcu powstała nowa placówka na ul. Rwańskiej 10, do której we wrześniu wprowadziło się 10-ro wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczny Dom”. Dzięki takim działaniom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w każdej placówce zachowany został limit miejsc zgodny ze standardami nie przekraczający 14 miejsc.

Grudzień to również miesiąc prezentów, niespodzianek, miesiąc dzielenia się radością z innymi. Tak też było w naszych placówkach. Najpierw pisaliśmy listy do Św. Mikołaja , a potem z niecierpliwością oczekiwaliśmy prezentów. Jak co roku zostaliśmy obsypani MEGA PREZENTAMI od oczekiwanego Mikołaj jak i od Niespodziewanych GAWIAZDORÓW, MIKOŁAJÓW, ŚNIEŻYNEK, przyjaciół i ludzi dobrej woli 😊 😊 😊 https://www.facebook.com/POWSlonecznyDom

Bardzo dziękujemy za cudowne prezenty : Stowarzyszeniu Słoneczny Dom, Radomskim Terytorialsom, Policji, Strażakom PSP Jedlińsk, p. Bartkowi , p. Sylwi T. , Myśliwym z Koła Łowieckiego , IILO, p .Elizie z wolontariuszami z PSP NR 11, pracownikom Noble Health, Kołu Gospodyń Wiejskich „Raczki”, pracownikom z Urzędu Celnego w Radomiu, Kubie Urbańskiemu z BOYS- ów, organizacji Children’s Help, Schronisku i Fundacji Morusek, IV LO im. J.Kochanowskiego i wielu innym przyjaciołom naszych placówek.