Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Informacja o wybraniu oferty na catering

„W ramach zapytania ofertowego na „Codzienne zestawy obiadowe dla 14 dzieci w wieku od 7 roku do 18 lat w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu we wszystkie dni tygodnia od 01/01/2022 do 31/12/2022 roku.” – została wybrana Firma CATERING – Elżbieta Wójcicka.

„W ramach zapytania ofertowego na „Codzienne zestawy obiadowe dla 10 dzieci w wieku od 7 roku do 18 lat w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej  w Radomiu  przy ul. Rwańskiej 10 we wszystkie dni tygodnia od 01/01/2022 do 31/12/2022 roku.” – została wybrana Firma CATERING – Elżbieta Wójcicka.