Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Kadra psychologiczno – pedagogiczna

W chwili obecnej w placówce na stanowiskach pedagogicznych, w trzech budynkach przy ulicy Dzierzkowskiej i ulicy Wydmowej i przy ul. Rwańskiej w Radomiu, zatrudnieni są:

mgr Ewa Drelewska – dyrektor

mgr Paweł Krąpiec – koordynator  ul. Dzierzkowska
mgr Elżbieta Majewska
mgr Katarzyna Buba

mgr Bogdan Franus

mgr Iwona Kolasa

 

mgr Beata Alberska – koordynator ul. Wydmowa
mgr Barbara Lisek
mgr Małgorzata Czerwonka
mgr Paweł Owczarek
mgr Stanisław Wiszniowski

mgr Agnieszka Nikodym

mgr Izabela Stompór

mgr Elżbieta Pachocka – koordynator ul. Rwańska

mgr Ewa Kowalska

mgr Teresa Kiljańska

mgr Anna Krupińska

mgr Izabela Włodarczyk

mgr Agnieszka Traczyk

oraz specjaliści:

psycholog mgr Małgorzata Kopycka
pedagog mgr Romualda Jabłonka

psycholog mgr Agata Koprucka