Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Komunikat

ZARZĄDZENIE DYREKTORA z dnia 11.03.2020r.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2  w Europie

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wprowadza całkowity zakaz odwiedzin w placówce oraz zakaz zwolnień dzieci poza placówkę.

Zakaz odwiedzin obowiązuje do 29 marca 2020r.