Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Na podbój Warszawy

Na podbój Warszawy wyruszyło 22 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Domu Usamodzielnienia w organizowanej przez Stowarzyszenie całodniowej wycieczce. W programie znalazły się: zwiedzanie „Niewidzialnej Wystawy” w Millenium Plaza, Stadionu Narodowego, Wilanowa oraz poczęstunek w McDonald’s. (sponsorowany był przez Fundację Tomasza Gałka „Perspektywy”.)