Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Nasz Słoneczny Dom

Przygotowała
Mgr Ewa Drelewska
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Słoneczny Dom”
w Radomiu

W chwili obecnej w placówce na stanowiskach pedagogicznych, w trzech budynkach przy ulicy Dzierzkowskiej i ulicy Wydmowej i przy ul. Rwańskiej w Radomiu, zatrudnieni są:

 

 

mgr Ewa Drelewska – dyrektor

 

mgr Paweł Krąpiec – koordynator  ul. Dzierzkowska
mgr Elżbieta Majewska
mgr Katarzyna Buba

mgr Bogdan Franus

mgr Iwona Kolasa

mgr Beata Alberska – koordynator ul. Wydmowa
mgr Barbara Lisek
mgr Małgorzata Czerwonka

 

mgr Paweł Owczarek
mgr Stanisław Wiszniowski

mgr Agnieszka Nikodym

mgr Izabela Stompór

 

mgr Ewa Kowalska

mgr Teresa Kiljańska

mgr Anna Krupińska

mgr Izabela Włodarczyk

mgr Agnieszka Traczyk

 

oraz specjaliści:

psycholog mgr Małgorzata Kopycka
pedagog mgr Romualda Jabłonka

psycholog mgr Agata Koprucka