Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

OGŁOSZENIE

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Więcej informacji w zakładce Przetargi oraz na stronie BIP radomskiego MOPSu w zakładce :oferty pracy