Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

PATRONAT NAD DZIEĆMI ZE „SŁONECZNEGO DOMU” PRZEZ FUNDACJĘ TOMASZA GAŁKA „PERSPEKTYWY” W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO”

Przygoda z Panem Tomaszem   – Prezesem Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy”, zaczęła się od listopada 2016r. i trwa nieprzerwanie nadal. W ramach bezterminowego projektu „LEPSZE  JUTRO”, Fundacja poprzez Stowarzyszenie Słoneczny Dom, finansuje działania,  których głównym celem jest  podniesienia standardu życia wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Mieszkania Usamodzielnienia, umożliwienie wychowankom zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności, mających przyczynić się do lepszego startu życiowego. Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest dyrektor placówki mgr Ewa Drelewska..

W ramach realizacji projektu „Lepsze Jutro” w roku 2018r.  podjęte zostały i sfinansowane przez Fundację następujące działania:

– kurs prawa jazdy dla 6 osób – koszt 2060 zł. –  kontynuacja działanie z poprzedniego roku

– leczenie ortodontyczne podopiecznych, aparaty ortodontyczne leczenie stomatologiczne dla  dzieci –  koszt 37 640zł – działanie kontynuowane od 2017r., opieką objętych jest 20 wychowanków

– zakup karnetów na obiekty MOSiR-u (basen, lodowisko, kino ) – koszt 1198,40 zł.

– nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla wychowanków oraz w szkole The Pont- łączny koszt w 2018r. –  kwotę 10 171zł  – działanie kontynuowane z poprzednich lat.

– sfinansowanie  wycieczek klasowych, Zielonych Szkół dla wychowanków POW „Słoneczny Dom” i Domu  Usamodzielnienia – na łączną kwotę  6 760zł

– wizyty specjalistyczne i terapie (psychiatra, logopeda, psycholog ) – łączna kwota 4090zł

–  korepetycje z j. polskiego i matematyki dla wychowanków –  łączny koszt  3873,75zł

– działania ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań dzieci (zakup akcesoriów fryzjerskich, piłkarskich, opłacanie zajęć, treningów itp. ) – koszt 460zł

-Prezenty dla wychowanków ( odzież, obuwie, sprzęt RTV, AGD) – koszt 2986,99zł

 

W roku 2018 Fundacja przekazała w ramach projektu „LEPSZE JUTRO” na potrzeby podopiecznych  ok.  70 000zł. Współpraca z Fundacją T. Gałka „Perspektywy” jest rozwojowa, przynosi wychowankom wymierne korzyści, młodzież podnosi swoje kwalifikacje na kursach, realizuje swoje pasje. Specjalistyczne wsparcie daje szansę na poprawę sytuacji osobistej wychowanków i prawidłowe funkcjonowanie w placówce oraz później w dorosłym życiu