Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

pierwszy budynek domu dziecka przy ul. Żeromskeigo 53

Pierwszy budynek domu dziecka przy ul. Żeromskiego 53