Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Sportowe zmagania w Radzyminie

W dniu 23 marca 2015r. wychowankowie „Słonecznego Domu” uczestniczyli w XIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radzyminie. Jest to coroczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” z Dębinek oraz Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Patronat nad zwodami sprawowali Starostowie Powiatu Wołomińskiego i Powiatu Wyszkowskiego. W turnieju wystąpiło 10 zespołów z placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego oraz lokalna drużyna środowiskowa. Rozgrywkom sportowym towarzyszyły dodatkowe atrakcje kulturalno-rozrywkowe. Wystąpił m.in. zespół artystyczny „FANABERIA” z Radzymina oraz odbyły się pokazy freestyle football (sztuki wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych piłką).

 

Poziom sportowy był dość zróżnicowany z uwagi różny wiek i stopień zaawansowania piłkarskiego uczestników. Nie jest to jednak najważniejszy cel turnieju, który stanowi przede wszystkim okazję do dobrej zabawy, krzewienia sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jak również integracji środowiska młodzieży objętej różnymi formami pieczy zastępczej. Generalnie turniej okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem i spełnił wszelkie oczekiwania. W zawodach zwyciężył Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, natomiast pozostałe miejsca na podium zajęły: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie i Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku. Wychowankowie „Słonecznego Domu”, którzy w przeszłości wygrywali już ten turniej oraz plasowali się na podium, zajęli tym razem VIII miejsce, adekwatne do aktualnych możliwości. Zaprezentowali w tym roku młodą, koedukacyjną drużynę, która wykazała się ogromnym zaangażowaniem, hartem ducha, postawą fair play i niezłymi już umiejętnościami sportowymi. Niezawodna okazała się natomiast grupa kibiców „Słonecznego Domu”, która głośnym, ciekawym i zróżnicowanym w swej formie oraz kulturalnym dopingiem urzekła pozostałych uczestników. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci przyznania przez organizatora pierwszego miejsca i specjalnej nagrody za najlepszy doping naszym wychowankom. Po uroczystości zamknięcia zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały puchary i medale, a pozostali uczestnicy dyplomy i upominki. Dla wszystkich zespołów sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Uczestnicy turnieju opuszczali Radzymin zadowoleni, uśmiechnięci i życzyli sobie spotkania w przyszłym roku.