Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Wakacje 2017

Od 08.08.2017r. do 22.08.2017 r. grupa 20 wychowanków z POW „Słoneczny Dom” i Domu Usamodzielnienia wraz z opiekunami spędziło kolejne wakacje w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” w Skarżysku-Kamiennej. (wypoczynek sfinansowany został ze środków pozyskanych od sponsorów: NOBLE HEALTH SP. Z O.O., PETRAX SP. Z O.O. oraz ze środków Stowarzyszenia uzyskanych z 1% podatku.