Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Wakacyjne atrakcje

Wakacyjne atrakcje W czasie wakacji wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Domu Usamodzielnienia uczestniczyli w cyklu zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom zadania pod nazwą „Daj dzieciom radość” dofinansowanego z programu „Decydujesz, pomagamy” zorganizowanego przez TESCO POLSKA.

 

W zajęciach każdorazowo brała udział grupa wychowanków licząca od 5 do 20-stu osób. Zgodnie z życzeniami i potrzebami wychowanków organizowane były cykliczne wyjścia na basen do Aquaparku NEPTUN, umożliwiające dzieciom zdobywanie i doskonalenie umiejętności pływackich, atrakcyjną zabawę, relaksację. Młodzież uczestniczyła też chętnie w wycieczkach rowerowych mających charakter rekreacyjno-sportowy i krajoznawczy, zarówno na terenie miasta (m.in. nad zalew Borki), jak też w jego okolicy (do Kosowa, Kozłowa). W trakcie jednej z wycieczek odbyły się dodatkowo zajęciach na terenie Parku Liniowego GEKON nad zalewem na Borkach. Dzieci mogły w bardzo atrakcyjny sposób spędzić czas, łącząc relaks z aktywnością sportową, kształtować siłę woli i charakteru pokonując słabości w trudnych dla siebie warunkach. Młodzież uczestniczyła razem z wychowawcami w imprezach organizowanych w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży na terenie miasta. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i były bardzo pożyteczne z punktu widzenia kształtowania świadomości i dojrzałości społecznej podopiecznych. Wychowankowie chętnie brali udział w zajęciach kulturalnych, m.in. wyjściach na seanse filmowe do Kina Elektrownia (poznawać klasykę kina), jak też na seanse plenerowe (kino letnie w Parku Kościuszki, nocne kino na leżakach przy fontannach przy ul. Żeromskiego). Ponadto prowadzone były na terenie placówki zajęcia kulinarne, na których wychowankowie mogli przyrządzać pod okiem opiekuna ulubione dania, desery urozmaicające codzienne menu, poznawać sztukę kulinarną, zdobywać praktyczne umiejętności w tym zakresie. Na zakończenie wakacji wszyscy wychowankowie Placówki i Domu Usamodzielnienia uczestniczyli we wspólnym podsumowaniu wakacji i poczęstunku, które odbyło się w restauracji McDonald’s. Przeprowadzone w ramach programu zajęcia, mające na celu zapewnienie wychowankom atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego, propagowanie aktywnych formy spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia, stanowiącego alternatywę do zachowań aspołecznych, jak też rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, cieszyły się dużym zainteresowaniem podopiecznych i przyniosły im wymierne korzyści. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania organizatorom projektu, dzięki którym możliwe było zrealizowanie ww. zadania i dostarczenie dzieciom wiele radości.