Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”  jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą,  działająca jako zespół placówek opiekuńczo – wychowawczych łączącą zadania placówki typu socjalizacyjnego  i  interwencyjnego,  przeznaczoną dla dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej oraz dla dzieci i młodzieży wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki  i wychowania.

Siedzibą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  „Słoneczny Dom”  typu socjalizacyjnego i interwencyjnego  jest od 15 października 2014r.  nowy  budynek  w  Radomiu  przy    ul. Dzierzkowskiej   9 . W budynku  na I i II piętrze jest  30 miejsc dla wychowanków w wieku od 10 do 25  roku życia.

Młodzież ma do dyspozycji  przestronne  pokoje  2-4 osobowe, aneks kuchenny  (z pełnym wyposażeniem) i  dużymi  stołami  (do wspólnych posiłków), pokój do nauki własnej  oraz  salon do spotkań i zabaw. Na każdym piętrze do dyspozycji dzieci znajduje się łazienka z pełnym wyposażeniem. Młodzież pod okiem swoich opiekunów uczy się  przyrządzać kolacje, śniadania, sprzątać, decydować o swoim czasie wolnym, itp.

Nadrzędnym celem przeprowadzki do nowego budynku było stworzenie młodzieży warunków zbliżonych do warunków domowych, w których mogłaby opanować niezbędne w życiu dorosłym nawyki i umiejętności.  Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem, wszechstronnym rozwojem, edukacją. Pełnią role animatorów, organizatorów i partnerów dla swoich podopiecznych. Ich działania oparte są o zasadę indywidualnego podejścia do każdego dziecka, angażowania w życie grupy, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby, wybory i predyspozycje każdego dziecka.