Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Przetarg na „Zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu”

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 11.10.2019r.

Zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ” Słoneczny Dom”.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.10.2019r