Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu

sekretariat@slonecznydom.radom.pl
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom

Radomskie Dni Godności

W dniach 21-23.05.2015r. wychowankowie „Słonecznego Domu” uczestniczyli w obchodach XII Radomskich Dni Godności. Placówka, jak każdego roku wzięła udział w trzydniowym cyklu imprez towarzyszących obchodom Dni Godności, wspierając tym samym szczytną ideę i działania zmierzające do integracji ze środowiskiem osób dotkniętych różnymi kategoriami niepełnosprawności. Dla dzieci największą atrakcję stanowił Integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy organizowany 23.05.2015r. w MOSiR Borki na zakończenie XII Radomskich Dni Godności. Wychowankowie uczestniczyli między innymi w regatach kajakowych, pokazach łuczniczych, strażackich, grach i zabawach sportowych, malowaniu twarzy oraz dyskotece. Młodsze dzieci korzystały też bardzo chętnie z dodatkowych atrakcji „wesołego miasteczka” w postaci dmuchanego zamku, trampoliny, kuli wodnej, itp.

 

Uczestnicy festynu bawili się bardzo dobrze, integrując się przy okazji z otoczeniem. Mieli możliwość do poprawy swojej kondycji psychofizycznej, opuszczali imprezę zadowoleni, uśmiechnięci i umawiali się już na spotkanie w przyszłym roku. Oprócz rozrywki, impreza dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych przeżyć, mogących przysłużyć się do podnoszenia ich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, budowania empatii oraz integracji z osobami niepełnosprawnymi. Dziękujemy wszystkim organizatorom festynu, w którym mogliśmy uczestniczyć, jak również wszystkim osobom, które zainicjowały i przyczyniają się do organizowania Dni Godności w naszym Mieście.